Zamawiarka - system internetowego wspomagania zarządzania sklepem.

Zarządzaj swoimi sklepami.

>Zaloguj się<

Zaamawiarka.pl to pierwotna nazwa systemu chmurakupca.pl do dziś używana zamiennie. Chmurakupca.pl to możliwość zdalnego zarządzania swoim sklepem lub siecią sklepów. Cenniki, zamówienia, zaawansowane reporty i narzędzia dostępne są zawsze i z każdego urzadzenia.
Chmura łączy dostawców ze sklepem ułatwiając proces zamawiania towarów.